ไคโตซาน
ไคโตซาน

ราคา
480.-
สั่งซื้อสินค้า

ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู 


ซึ่งเมื่อนำมาสกัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็จะได้สารสำคัญที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส เรียกว่า "ไคติน"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Gluta Mix
650.-
Clear Bac
1,000.-
Prazy 100%
1,000.-