Prazy 100%
Prazy 100%

ราคา
1,000.-
สั่งซื้อสินค้า

มีประสิทธิภาพในการรักษา และแก้โรคที่ติดเชื้อจากปรสิต


แก้โรคที่ติดเชื้อจากปรสิต ปลิง ใส เห็บ และหนอนสมอ

ในปลาสวยงามโดยเฉพาะปลาคาร์ฟ หรือในปลาที่แสดงอาการว่ายน้ำผิดปกติ เช่น เอาตัวถูกับผนังบ่อ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง